Dôležitý oznam - návrat do škôl 11.1.2021 (dištančne)

Vážení rodičia a milí žiaci,

rezort školstva dňa 4.1.2021 informoval o predbežnom pláne návratu do škôl. Samozrejme, všetko bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Presné informácie si môžete prečítať tu https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Od 11. januára 2021 pokračujeme dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                     Riaditeľka školy

 

Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

Stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

Po ukončení lockdownu od 25. januára

Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.