Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021

 • Vážení rodičia a milí žiaci,

  od 3. mája 2021 pokračuje na SŠUP filmovej v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu

  • pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS) prezenčná forma výučby podľa rozvrhu zameraná na odborné predmety, umeleckú prax a ateliérovú tvorbu;
  • pre ostatné triedy dištančná výuka podľa rozvrhu, a tiež možnosť rezervácie (https://rezervacie.filmovaskola.sk/) ateliérov školy, TV a rozhlasového štúdia, či strižne v rámci praktickej prípravy (5+1), denne od 9.00 hod. do 15.30 hod.

  Keďže v rámci Covid školského automatu spadáme do červeného okresu, nie je pri vstupe do školy potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19, pričom žiak nad 18 rokov je stále povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

  V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.

  Zdroj: Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

   

                                                      PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                    riaditeľka školy

 


 •  

Pravidlá od 3.5.2021Vysvetlivky - Pravidlá od 3.5.2021