Mediálne javisko inakosti - participácia na projekte programu Erasmus+

Spojená škola internátna z Vranova nad Topľou (SK) spája vo svojom projekte školské organizácie a kultúrno-umelecké inštitúcie s komerčnou spoločnosťou, ktorá im cez IKT umožní exportovať spoločné výstupy do online priestoru a tak pomôže žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, dostať sa k výchovno-vyučovaciemu obsahu a zmierniť negatívny dopad pandémie Covid19 na ich budúcnosť.

A my sa tešíme, že môžeme participovať na zatraktívnení a zjednodušení prístupu týmto cieľovým skupinám k učebným materiálom, ich obohateniu o vedomosti, skúsenosti a zážitky, ktoré povedú k zlepšeniu dochádzky, k percentuálnemu zníženiu predčasného ukončenia vzdelávania, k skvalitneniu ich života a priblížia ich k celkovému sociálnemu začleneniu.

O projekte

 

Príloha: