PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Termíny, proces podávania prihlášky, podmienky prijatia na 4-ročné denné štúdium s maturitou pre školský rok 2022/2023 a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania nájdete tu: