Aktuálne projekty OPV - aktivity projektu

Školské telev. štúdio a šk. televízia s vlastným vysielaním ako centrum odb. vzdeláv. a prípravy