Juraj Jakubisko

mal v Košiciach verejnú prednášku o svojej tvorbe