Organizácia školského roka

2016/2017

Organizácia školského roka 2016/2017 - termínový kalendár

 

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1. polroku začína 05.09.2016 – pondelok,koncí 31.01.2017 – utorok

Vyučovanie v 2. polroku začína 01.02.2017 - streda,koncí 30.06.2017 – piatok

 

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:

začínajú 28.10.2016 – piatok

končia 31.10.2016 – pondelok

vyučovanie začína 02.11.2016 – streda

 

Vianočné prázdniny:

začínajú 23.12.2016 – piatok

končia 05.01.2017 – štvrtok

vyučovanie začína 09.01.2017 – pondelok

 

Polročné prázdniny:

dňa 03.02.2017 – piatok

vyučovanie začína 06.02.2017 - pondelok

 

Jarné prázdniny:

začínajú 06.03.2017 – pondelok

končia 10.03.2017 - piatok

vyučovanie začína 13.03.2017 - pondelok

 

Veľkonočné prázdniny:

začínajú 13.04.2017 – štvrtok

končia 18.04.2017 – utorok

vyučovanie začína 19.04.2017- streda

 

Letné prázdniny:

začínajú 03.07.2017 - pondelok

končia 31.08.2017 - štvrtok

vyučovanie začína 04.09.2017 - pondelok

 

Vydávanie vysvedčení:

31.01.2017 – utorok - polrocné
30.06.2017 – piatok – koncorocné

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

06.10.2016 (štvrtok) plenárne zasadnutie a triedne schôdze o 16.30 hod.

 

Maturitné skúšky:

14.03.2017 (utorok) – EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

15.03.2017 (streda) – EČ a PFIČ anglický jazyk

22.05. - 26.05.2017 (pondelok až piatok) – ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky)

15.05.- 19.05.2017 – Akademický týžden

 

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:

28. - 31.03.2017 (utorok až piatok)
Riaditeľské voľná: 16.9.2016; 18.11.2016;
Termíny zasadnutí pedagogických rád:
31.08.2016 streda úvodná PR
29.11.2016 utorok klasifikačná porada štvrtrocná
24.01.2017 utorok klasifikačná porada polrocná
20.04.2017 štvrtok klasifikačná porada trištvrtrocná
10.05.2017 streda klasifikačná porada 4. rocníkov
22.06.2017 štvrtok klasifikačná porada 2. polrok
30.06.2017 piatok vyhodnocovacia pedag. rada