Konfrontácia so svetovým umením :)

počas pobytu v Španielsku