Vyššie odborné štúdium

Termíny podávania prihlášok: 1. kolo do 31. mája, 2. kolo do 31. júla.