Filmová škola

Aktuálne informácie z prostredia filmovej školy

Tešíme sa, že sa môžeme pochváliť značkou EXCELENTNOSTI,  významným ocenenením za vynikajúcu implementáciu mobilitných aktivít v rámci akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.


Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre vyššie odborné štúdium konané v 2. termíne pre prijatie v školskom roku 2021/2022. 

Výsledky prijímacích skúšok 2021

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok 2021 pre prijatie v školskom roku 2021/2022.

 

Dôležitý oznam: návrat do školy od 10. 5. 2021

Vážení rodičia a milí žiaci,

dňa 10.5.2021 sa zahajuje prezenčná výučba podľa rozvrhu pre všetkých žiakov našej školy

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

V tomto období pokračuje Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu a pre maturantov sú v rámci praktickej prípravy k dispozícii všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 1. apríla (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) Veľkonočné prázdniny. Školské vyučovanie začína v stredu 7. apríla 2021.

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

Riaditeľstvo SŠUPF

Víťazi v Zlatej klapke 2021

Gratulujeme našim úspešným žiakom z I.F v 9. ročníku celoslovenskej súťaži v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021!

Ocenenia získali:

INFORMÁCIA PRE MATURANTOV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf.
  • Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 14. mája 2021.

Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

Dôležitý oznam - návrat do škôl 11.1.2021 (dištančne)

Vážení rodičia a milí žiaci,

rezort školstva dňa 4.1.2021 informoval o predbežnom pláne návratu do škôl. Samozrejme, všetko bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Presné informácie si môžete prečítať tu https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Zmeny v termínoch školských prázdnin

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11.12.2020 sa menia termíny prázdnin nasledovne:

Dôležitý oznam! (4.12.2020)

Vážení rodičia a milí žiaci,

v zmysle dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR (4.12.2020) a vyhlásenia ministra školstva B. Gröhlinga, dôjde od pondelka a v ďalších dňoch k otváraniu niektorých škôl, ktoré sa zapojili do pilotného testovania.

Súťaž o školský výlet do Štrasburgu

Milí študenti,

v tomto školskom roku vyhlasujeme súťaž tried o výlet do Štrasburgu s návštevou sídla Európskeho parlamentu.Kto môže vyhrať? Vyhrá trieda, ktorá bude mať najlepšiu dochádzku v tomto školskom roku. Na výlet nemôžu ísť žiaci s neospravedlnenými hodinami a udelenými výchovnými opatreniami.

Všetkým držíme prsty :-)

Vedenie a pedagogický zbor Filmovej školy

Stránky