Aktuálne projekty OPV - publicita projektu

Kontaktné osoby

 Meno

Funkcia

v projekte

Mobil

E-mail

PhDr. Jarmila Uhríková

Projektový manažér

+421 905 819 348

jarmila.uhrikova@gmail.com

Ing. Lívia Hirjaková

Manažér publicity

+421 907 575 980

hirjakova@gmail.com          

 

 

 

 

 
                                                          

ASFEU Operačný program Vzdelávanie

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

GALÉRIA AKTIVÍT (výstupy)   

aktivita 1.3: https://www.fotelka.sk/

publicita

nástenka