Ľudia zoznam

Priezvisko Funkcia
PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka jarmila.uhrikova@gmail.com
Ing. Lívia Hirjaková Zástupkyňa hirjakova@gmail.com
Mgr. Valter Uhrík Manažér audiovizuálnej tvorby wuhrik@gmail.com
Mgr. Alena Klindová Triedna učiteľka alena.klindova@gmail.com
Ing. Daniel Tatarka Učiteľ daniel.tatarka@filmovaskola.sk
MgA. Erik Sikora Učiteľ erixikora@gmail.com
Mgr. art. Matej Kladek Učiteľ mkladek@centrum.cz
Mgr. art. Tatiana Takáčová Učiteľka tatianatak@gmail.com
Mgr. Art. Jaroslav Kerner Triedny učiteľ jaro.kerner@gmail.com
Mgr. Štefan Haško PhD. Učiteľ etien@etien.sk
Ing. Emília Romanová emilia.romanova1@gmail.com
Ján Kolibár Správca budov ankakol@centrum.sk