Cena mládeže za rozvoj pozná svojich víťazov

Médiá o filmovej škole - Súťaž - Enviroportal

Louis Michel, Európsky komisár pre Rozvoj a humanitárnu pomoc, vyhlásil tohto roku prvý ročník súťaže Cena mládeže za rozvoj. Táto výtvará súťaž, určená mladým ľuďom vo veku 16 až 18 rokov, pozná od polovice septembra svojich víťazov. Súťaž Cena mládeže za rozvoj je určená mladým ľuďom vo veku 16 až 18 rokov a vo svojom prvom ročníku sa zameriavala na Afriku v súvislosti s takými závažnými témami ako je ako vzdelávanie, zdravie a životné prostredie. Termín uzávierky zaslania príspevkov bol 15. september 2006.

 

Všetky príspevky mali obsahovať dve časti - krátky textový odkaz a výtvarnú časť vo forme fotografie či plagátu alebo multimediálnej prezentácie. Všetky príspevky museli byť podporené školou alebo uznanou mládežníckou oragnizáciou.

 

Porotcovia hodnotili projekty podľa niekoľkých kritérií, akými boli napríklad tvorivosť a originalita, zrozumiteľnosť odkazu a kvalita príspevkov. Víťazi v jednotlivých krajinách boli zvolení z viac než 751 súťažných príspevkov, ktoré reprezentovali školy zo všetkých členských štátov EÚ. Za každú z 25 krajín Európskej únie bol vybratý národnou porotou jeden víťaz a jeden ďalší ocenený účastník umiestnený na druhom mieste. Odmenou im bude účasť na Európskych dňoch pomoci rozvojovým krajinám v Bruseli v dňoch 12. - 14. novembra 2006. A takisto víťazi a ich učitelia budú mať tú česť na jar 2007 sprevádzať európskeho komisára pre rozvoj na jednej z jeho ciest po jednej z afrických krajín. Za Slovensko sa víťazmi stali Michaela J., Gymnázium Skalica, a Oliver Š., Súkromná stredná umelecká škola filmová. Blahoželáme!

 

"Svojimi tvorivými prácami ste sa snažili nájsť riešenie problémov, aby ste pomohli ľuďom v Afrike. Pomohli ste mi nasmerovať pozornosť občanov Európy na pálčivé problémy vyžadujúce našu pomoc. To všetko je dôkazom najmä toho, že "EURÓPA JE STAROSTLIVÁ", povedal po skončení súťaže Louis Michel, európsky komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc.

 

Cenu mládeže za rozvoj na školách organizuje European Schoolnet a je podporovaná Komisariátom pre rozvoj Európskej komisie.

Zdroj: http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=8780