Stredisko odbornej praxe

Stredisko odbornej praxe filmovej školy

Súkromné stredisko odbornej praxe si kladie za cieľ zabezpečiť praktické vyučovanie pre žiakov SSUŠ filmovej, Petzvalova 2, 040 11 Košice. Je zamerané predovšetkým na audiovizuálnu tvorbu a výrobu tak, aby žiaci študujúci v schválených odboroch na SSUŠ filmová mohli vykonávať umeleckú prax, a to formou cvičných, ale aj produktívnych prác pod vedením odborných pedagógov, ktorí sú umelecky aktívni odborníci priamo z audiovizuálnej praxe. Takéto audiovizuálne stredisko odbornej praxe je výnimočnou príležitosťou pre všetkých záujemcov o audiovíziu. Má ambície poskytovať služby aj pre študentov iných SŠ a ZŠ v regióne a tak aktívne pôsobiť v oblasti mediálneho vzdelávania a výchovy.