Kontaktné informácie

Kontaktné informácie filmovej školy
Úplný názov školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
Skrátený názov školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Adresa: Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
Kontakty:
  • Tel: 055/ 685 77 48 (Ing.Emília Romanová, vedúca sekretariátu)
  • Mobil1: +421 905 902 826 (Mgr. Valter Uhrík, manažér audiovizuálnej tvorby)
  • Mobil2: +421 905 819 348 (PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy)
  • Mobil3: +421 907 575 980 (Ing. Lívia Hirjaková, zástupkyňa riaditeľky)
  • Email: info@filmovaskola.sk

Identifikačné údaje:

  • IČO: 35558555
  • DIČ: 2021875229
  • č. účtu (IBAN): SK47 0200 0000 0018 2824 6953

Napíšte nám

Zadajte Vašu platnú emailovú adresu
Napíšte dotaz alebo otázku, ktorá Vás zaujíma.