Európska únia a práva detí 9.máj 2006

Médiá o filmovej škole - Enviroportal

V deň, keď Európska únia oslavovala päťdesiate šieste výročie svojho založenia, odovzdala vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Andrea Elscheková-Matisová, medaile autorom najlepších plagátov propagujúcich práva dieťaťa. Víťazi cestovali do Bruselu, kde sa stretli s podpredsedom Európskej komisie Francom Frattinim.

 

Cieľom súťaže bolo využiť kreativitu žiakov a študentov základných a stredných škôl, aby sa zoznámili s právami detí a politikou EU zameranou na ich ochranu.

 

Najviac detí sa do súťaže zapojilo v českej republike, avšak Slovensko, s polovičným počtom obyvateľov, skončilo na druhom mieste. Zastúpenie Európskej komisie dostalo 272 doručených plagátov, z nich 217 spĺňalo podmienky súťaže. Zúčastnilo sa aj 5 tímov zo špeciálnych škôl.

 

Sedemčlennú porotu tvorili predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie v SR, Úradu vlády, Ministerstva školstva, odborníci na komunikáciu, didaktik výtvarnej výchovy a zástupca mládežníckej organizácie.

 

V kategórii 10-14 rokov zvíťazila ZŠ Kysak vedená učiteľkou Danielou Antolovou. Na druhom mieste skončila ZUŠ Žiar nad Hronom a na treťom ZUŠ Bratislava.

 

Medzi staršími (14-18 rokov) si vybojovala prvenstvo Filmová škola Košice na čele s učiteľkou Jarmilou Uhríkovou. Druhá bola Súkromná stredná umelecká škola Zvolen a tretie miesto obsadila ZSŠ drevárska Zvolen.

 

Víťazné plagáty postúpili do celoeurópskeho kola. Tie najlepšie poslúžia ako logo Európskej únie pre ochranu práv dieťaťa.

 

Súťaž sa konala po prvýkrát a budúci rok by mala byť vyhlásená znovu.

 

Zdroj: europa.netropolis.sk