POZOR ZMENA WEBOVÉHO SÍDLA

Aktuálne informácie o dianí na Filmovej škole nájdete na novej webovej stránke: https://filmovaskola.edupage.org/