Škola na váhe

Projektu podporený v rámci projektu Ministerstva školstva SR Zdravie v školách

Záverečná správa z realizácie projektu Škola na váhe podporeného v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky Zdravie v školách

 

A/ Programová správa z realizácie projektu

Projekt Škola na váhe bol zameraný na mimoriadne citlivú problematiku detskej obezity, porúch stravovania, vnímania tejto problematiky v študentských kolektívoch, zameral sa aj na postoj pedagógov, zdravotníkov, odborníkov na redukciu hmotnosti a správnu životosprávu a športovcov. Zámerom projektu bolo pripomenúť a opätovne zaostriť pozornosť verejnosti na problematiku nadváhy a obezity detí a mládeže.Podľa Medzinárodnej skupiny boja proti obezite (IOTF - International Obezity TaskForce) sa totiž epidémia detskej obezity a nadváhy zrýchľuje. Analýza prieskumov, ktoré sa vykonávali v celej Európe od polovice 70-tych rokov odhalila, že počas 90-tych rokov došlo k rapídnej zmene v trendoch obezity. Počet detí s nadváhou a obezitou sa v súčasnosti v celej EÚ zvyšuje o viac než 400 000 ročne. Postihnuté je takmer jedno dieťa zo štyroch, vrátane pristupujúcich krajín v roku 2002. V súčasnosti má 14 miliónov detí v EÚ nadváhu a 3 milióny z nich sú obézne. Podľa správy IOTF má vo svete jedno z 10 detí nadváhu, čo je spolu 155 miliónov a asi 30 - 45 miliónov detí patrí do skupiny obéznych. Na Slovensku sa podľa jednotlivých typov štúdií uvádzajú čísla od 10 až po hrozivých 30 percent. Aj keď o tomto mimoriadne pálčivom probléme vieme, stále sa o ňom hovorí primálo a nediskutuje sa najmä s tými, ktorých sa priamo dotýka. Cieľom filmu ŠKOLA NA VÁHE preto bolo zvýšiť záujem o túto problematiku a zabrániť tak hrozivým dopadom tejto choroby na zdravie mladých.

 

skupinka

skupinka

skupinka