Bezpečná škola

alebo nezodpovedným vstup zakázaný

 
Projekt BEZPEčNÁ ŠKOLA ALEBO NEZODPOVEDNÝM VSTUP ZAKÁZANÝ sa sústreďuje  na najdôležitejšiu oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – na oblasť prevencie. Jeho ambíciou je prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka, očami ich rovesníkov. Svet digitálnej techniky, počítačov, filmov mladých ľudí oslovuje, rozumejú mu a ak sa dôležité posolstvo podáva nenásilnou formou s nadhľadom, sú ochotní ho akceptovať. Nastolený problém sa nám určite nepodarí vyriešiť globálne, chceme však k jeho riešeniu významnou mierou prispieť, a tak navrhujeme natočiť interaktívne DVD s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého autormi budú študenti Filmovej školy. Ich videnie danej problematiky a odkaz budú moderné a predovšetkým blízke aj ostatným žiakom základných a stredných škôl. Oslovia však aj pedagógov a všetkých profesionálov, ktorí sa otázkou bezpečnosti zaoberajú a prostredníctvom vysielania na okruhu TELEprioru aj širokú verejnosť. Súčasťou projektu je tiež vernisáž pre širokú verejnosť s prítomnosťou novinárov printových a elektronických médií, ktorá bude zostavená z umeleckých plagátov s tematikou jednotlivých kapitol interaktívneho DVD Bezpečná škola a fotografií z nakrúcania. Spojená bude tiež s projekciou natočeného DVD. Po skončení vernisáže plagáty a fotografie nainštalujeme do spoločných priestorov školy, kde budú tvoriť stálu expozíciu.