Krídla nad mestom

Projekt podporený v rámci súťaže Slovenskej agentúry životného prostredia

Záverečná správa z realizácie projektu Krídla nad mestom podporeného v rámci súťaže Slovenskej agentúry životného prostredia o najlepší enviromentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005

 

A/ Programová správa z realizácie projektu

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť profesionálne interaktívne DVD o operencoch žijúcich v meste a jeho okolí.

 

Multimediálne DVD Krídla nad mestom pozostáva z desiatich sekcií, ktoré sú voľne prepojené témou a formou spracovania. Zmyslom tohto netradičného DVD je priblížiť žiakom 2. stupňa ZŠ a SŠ život bežných vtáčích druhov, s ktorými sa môžu denne stretávať v ľudských sídlach, v ich okolí, ale aj vo voľnej prírode a pomôcť im ich aspoň v základných črtách rozoznávať. Celkovým výsledkom multimediálneho DVD je akýsi stručný atlas našich najbežnejších vtákov s popisom ich životného prostredia, spôsobu života.

 

Účelom DVD je tiež vysvetlenie miesta vtákov v prírode a ich vzťahu k našej ľudskej civilizácii. Dielo vypovedá aj o tom, čo môže mladý človek pre vtáčie druhy urobiť, aby im v civilizáciou narušenej prírode pomohol prežiť.

 

Multimediálne DVD je určené predovšetkým mladému divákovi, ale forma rozprávania a informácie, ktoré prináša sú také, že celkom iste oslovia i dospelých. Celým filmovým dielom nás sprevádzajú mladí tvorcovia, ktorých očami divák objavuje svet vtákov.

 

Príprava projektu bola rozdelená do niekoľkých fáz a zahŕňala niekoľko druhov aktivít. Pokiaľ ide o samotnú tvorbu, bola rozdelená na zbieranie materiálu a konzultáciu s odborníkmi, prípravu literárneho a technického scenára, samotné nakrúcanie a postprodukčné práce. Výtvarne orientovaná časť študentov Filmovej školy urobila grafický návrh obalu DVD a niekoľko návrhov filmových plagátov k projektu a žiaci sa podieľali aj na príprave textového popisu k dielu, ktorý sa stal základom komentára. V rámci nakrúcania na jeseň a v zime sme umiestnili v átriu školy a na oknách niektorých domácností i niekoľko kŕmidiel, ktoré sme s kamerou sledovali v zimných mesiacoch a skoro na jar.

 

Pri tvorbe sme spoločne zažili mnoho pekných chvíľ, dozvedeli sa množstvo zaujímavého nielen o živote vtáčích druhov, ale aj o audiovizuálnej tvorbe a dúfame, že výsledok našej práce poteší jednak ochrancov prírody, poučí našich rovesníkov a stane sa užitočnou pomôckou a návodom pri ochrane operencov v meste. Nemenej dôležitým ako konkrétny výsledok bola však aj cesta k nemu. Mladí filmári pod vedením profesionálnych televíznych tvorcov pochopili, ako vzniká audiovizuálne dielo. Spoločne zozbierali potrebný odborný materiál (práca s internetom, priamy kontakt s neziskovými ekologickými organizáciami – MVDr. Samuel Pačenovský), spracovali námet a bodový scenár. Táto prípravná fáza vyústila do samotného nakrúcania, ktoré bolo vzrušujúcou cestou za poznaním nielen prírody, ale aj digitálneho sveta a jeho možností. Následná postprodukcia (strihové, zvukové pracovisko) si vyžadovala nemenej pozornosti, triedenia materiálu a profesionálnej zdatnosti ako predchádzajúce etapy. Veď za celé obdobie sa nám podarilo nakrútiť 30 !!! hodín videozáznamu, z ktorých sme napokon vybrali to najlepšie a použili do videofilmu s dĺžkou 40 minút.

 

Vytvorili sme 25 ks DVD , ktoré prostredníctvom SAŽP ponúkame pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu, tiež ostatným združeniam a organizáciám, ktorým môže takýto materiál pomôcť pri ich činnosti. V prípade potreby je možné urobiť kópií aj viac.