Ukončené projekty OPV

Dopytovo orientovaný projekt

Projekt Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy