Tvorivé dielne aj s Michalom Dočolomanským

Médiá o filmovej škole - Korzár 2005

 

Žiaci základných škôl majú od tohto roku opäť o jednu možnosť viac. Pre tých, ktorým sa veľmi nepozdáva predstava strávenia štyroch rokov na klasickom gymnáziu, SOU, SPŠ alebo hotelovej či obchodnej akadémii a sú kreatívni, vznikla v Košiciach nová škola. Oficiálny názov znie Súkromná stredná umelecká škola so zameraním na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku. Jej cieľom je vychovať odborníkov pre prácu v mediálnej sfére, teda napríklad zvukárov, kamerových technikov, scénografov, maskérov, asistentov produkcie, réžie, strihu a podobne.

 

Hovorí PhDr. Jarmila Uhríková, zriaďovateľka školy: "Tento nápad je reakciou na potreby praxe. Kedysi v čimeliciach existovala podobná škola, ktorá sa neskôr presťahovala do Prahy, kde je dodnes." A tak po rozdelení československa neostala na Slovensku žiadna stredná škola podobného zamerania. "Nastal rozpor medzi tým, čo si žiada doba a možnosťami štúdia. Keďže už 18 rokov robím dramaturgičku, zaregistrovala som, že na pracoviská prichádzajú ľudia, ktorí sa musia učiť priamo v praxi, čo je zlé pre všetkých - pre nás, pre nich, aj pre divákov. Takže vznik školy si vlastne vyžiadal trh práce."

 

Škola ponúka štyri zaujímavé odbory: elektrotechnika obrazová a zvuková technika, maskérska tvorba, scénická kostýmová tvorba, scénická technika a pripravuje sa i odbor obrazová a zvuková tvorba. V blízkej budúcnosti je v pláne taktiež rozbehnutie nadstavbového štúdia a rôznych kurzov, ako maskérskeho alebo moderátorského. Vzhľadom na to, že táto filmová škola, ako sa jej skrátene hovorí, je strednou školou s maturitou, budú sa vyučovať i všeobecnovzdelávacie predmety, rovnako ako na iných stredných odborných školách.

 

"Navyše budú naši žiaci navštevovať filmové a divadelné predstavenia, na základe ktorých budú robiť umelecké rozbory, pripravená je aj prax. Študenti sa oboznámia so základmi fotografie, budú robiť vlastné videoprogramy, webové stránky, spolupracovať s STV, rozhlasom, súkromnými televíziami, divadlom či agentúrami. Tieto deti budú vytvárať svoje vlastné veci."

 

Prednášky a účasť na tvorivých dielňach školy prisľúbilo mnoho profesionálov z mediálnej a umeleckej oblasti. "Stretla som sa s veľkou ochotou týchto ľudí. Patria medzi nich osobnosti zvučných mien, ako napríklad akademický maliar Jozef Haščák, akademická architektka Jarmila Vagašová, zvukový majster a režisér Walter Uhrík, režisér Peter Hudák a samozrejme príde aj Michal Dočolomanský, ktorý je umeleckým gestorom školy. Umeleckých dielní a plenérov, ktoré budeme organizovať, sa zúčastnia aj ďalší umelci a významní tvorcovia."

 

Prihlášku na prijímací pohovor je možné poslať do 12. mája. Prijímačky pozostávajú z ústneho pohovoru, ktorého cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o štúdium a tiež z vedomostného testu. Tento je pri odbore elektrotechnika obrazová a zvuková technika z matematiky, fyziky a všeobecného rozhľadu a pri ostatných odboroch zo slovenčiny, literatúry, dejín umenia a takisto zo všeobecného rozhľadu. Škola už má vlastnú webovú stránku, kde sa dozviete viac informácií www.filmovaskola.sk. 

 TASR