Vyššie odborné štúdium s titulom DiS.

Odbory filmovej školy

Pre maturantov je k dispozícii vyššie odborné štúdium, ktorého absolventi získajú titul „diplomovaný špecialista“ (DiS.) a môžu ako kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách, či v centrách voľného času. 

Vyššie odborné štúdium je organizované v odboroch:

  • Filmová a mediálna tvorba 
  • Fotografia
  • Grafika vizuálnych komunikácií
  • Animovaná tvorba

Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. VOŠ je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul Dis – diplomovaný špecialista.

 

Podmienky prijatia: úspešné zvládnutie talentových prijímacích pohovorov, akceptácia zmluvy o štúdiu.