Filmová škola, občianske združenie

Filmová je občianske združenie rodičov a priateľov SSUŠ filmovej

Filmová škola je občianske združenie rodičov a priateľov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej, ale aj všetkých milovníkov filmu. Združenie sa snaží podporovať študentov predovšetkým nákupom videotechniky potrebnej na nakrúcanie. Ak patríte k priaznivcom mladej filmárskej generácie, môžete nám pomôcť tým, že nám poukážete 2% zo svojich daní.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Filmová škola

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šarišská 13, 040 01 Košice - Vyšné Opátske

IČO: 35567899
IBAN (č. účtu): SK2211000000002627065464 
Tatra banka, a.s., pobočka Štúrova 28, 040 01 Košice
Doklad o registrácii: VVS/1-900/90-26139 zo dňa 20.5.2005

 

Na stránke www.rozhodni.sk (http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/) nájdete postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby, postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ako aj postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ) – novinka od roku 2016!

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdenímdoručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Tlačivá, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)