Organizácia školského roka

2016/2017

Organizácia šk. roka

sk.kal-2017-2018.rtf

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1. polroku začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí sa 31. januára 2018 (streda)

Vyučovanie v 2. polroku 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok)

 

Školské prázdniny:

 

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

 

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 (sobota) a končia sa 5. januára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).

 

Polročné prázdniny 2 . februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5  . februára 2018 (pondelok).

 

Jarné prázdniny sú v čase od 26. februára do 02. marca 2018. Vyučovanie sa začína 05. marca 2018 (pondelok). 

 

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 03 . apríla 2018 (utorok). Vyučovanie sa začína 04. apríla 2018 (streda). 

 

Letné prázdniny sa začínajú 02. júla 2018 (pondelok) a končia 31. augusta 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

 

Vydávanie výpisov/vysvedčení:

31.01.2018 – streda - polročné (výpis známok)
29.06.2018 – piatok – koncoročné vysvedčenia

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

21.09.2017 (štvrtok) plenárne zasadnutie a triedne schôdze o 16.00 hod.

 

Maturitné skúšky:

13.03.2018 (utorok) – EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

14.03.2018 (streda) – EČ a PFIČ anglický jazyk

21.05. - 25.05.2018 (pondelok až piatok) – ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky)

14.05.- 18.05.2018 – Akademický týžden

 

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:

26. - 28.03.2018 (pondelok až streda)
 
Plánované riaditeľské voľná: 22.12.2017; 30.4.2018, 7.5.2018;
 
Termíny zasadnutí pedagogických rád:
31.08.2017 (štvrtok) úvodná PR
21.11.2017 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
29.01.2018 (pondelok) klasifikačná porada za I. polrok
24.04.2018 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
09.05.2018 (streda) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka PMŠ
25.06.2018 (pondelok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka
29.06.2018 (piatok) vyhodnocovacia pedag. rada