Dôležitý oznam k talentovým prijímacím pohovorom!

Riaditeľka SŠUP filmová v súlade s ROZHODNUTÍM Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020“ prekladá talentové prijímacie pohovory.

Podľa rozhodnutia sa majú talentové prijímacie pohovory uskutočniť počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

Všetkých dotknutých prosíme o sledovanie našich webových stránok https://www.filmovaskola.sk/https://filmovaskola.edupage.org/  a facebookového profilu https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/

Odpovede na prípadné otázky získate na info@filmovaskola.sk

 

PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy