Mimoriadne dôležitý oznam k talentovým prijímacím pohovorom!

Všetkým uchádzačom o štúdium sme zaslali mail s pokynmi na ďalší postup k talentovkám.

Ak náhodou niekto z uchádzačov mail nedostal, vyžiadajte si ho prosím na info@filmovaskola.sk

PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka Filmovej škol