Predĺženie/obnovenie platnosti preukazu ISIC na nový šk. rok

Dovoľujeme si informovať žiakov pokračujúcich v štúdiu (I.F, II.F, III.F, I.PMS) o spôsobe predĺženia platnosti: