Zmeny v termínoch školských prázdnin

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11.12.2020 sa menia termíny prázdnin nasledovne:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).