Dôležitý oznam k možnosti obnovenia výučby na školách (26.4.2021)

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

V tomto období pokračuje Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu a pre maturantov sú v rámci praktickej prípravy k dispozícii všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

Od 26. apríla bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21. apríla 2021 na tejto webovej stránke. (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/).

Následne upresníme, ktorí žiaci, resp. triedy budú môcť nastúpiť.

Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

 

PhDr. Jarmila Uhríková

riaditeľka školy                                                         

 

Naďalej platí:

  • Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.
  • Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).