Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2012/2013 pomaturitné štúdium - 2.kolo

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme!  Všetky podrobnosti súvisiace so zápisom dostane každý prijatý uchádzač na svoj osobný e-mail v stredu.