SSUŠ Filmová

Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach

 

Voľné pracovné miesta

Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach je riadené dvoma zákonmi. Kým zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. ukladá všeobecnú povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ukladá povinnosť zverejňovať informácie o voľnom pracovnom mieste minimálne na webovom sídle školy. Táto povinnosť bola zavedená od 1. januára 2012.

Súkromná  škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.
 o pedagogických a odborných zamestnancoch

informuje
o voľných pracovných miestach: pedagóg audiovizuálnych predmetov