Tatiana Snitková

Info
PhDr.
Tatiana
Snitková
Funkcia: 
Triedna učiteľka