Dôležitý oznam! (4.12.2020)

Vážení rodičia a milí žiaci,

v zmysle dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR (4.12.2020) a vyhlásenia ministra školstva B. Gröhlinga, dôjde od pondelka a v ďalších dňoch k otváraniu niektorých škôl, ktoré sa zapojili do pilotného testovania.

Naša škola sa do pilotného projektu nedostala, a tak naďalej pokračuje v rozbehnutom dištančnom (online) vzdelávaní podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                    

PhDr. Jarmila Uhríková

Riaditeľka školy