Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

 

vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu,

 

aj naďalej (dňom 1.3.2021) pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

 

Maturanti majú otvorené všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod., kde môžu vykonávať praktickú prípravu maturitných prác.

 

Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

 

Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní a nesmie pochádzať z čierneho okresu podľa platného COVID automatu.

 

O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

 

Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                        

                                                              Riaditeľka školy