Dôležitý oznam k talentovým prijímacím pohovorom!

 

Riaditeľka SŠUP filmová v súlade s „Usmernením MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020“ prekladá talentové prijímacie pohovory.

Podľa usmernenia sa majú talentové prijímacie pohovory uskutočniť v období od 30.3. do 30.4.2020.

Presný termín určíme v nadväznosti na aktuálny vývoj v SR.

 

Všetkých dotknutých prosíme o sledovanie našich webových stránok https://www.filmovaskola.sk/,  https://filmovaskola.edupage.org/  a facebookového profilu https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/.

Odpovede na prípadné otázky získate na info@filmovaskola.sk.

 

                                                                      

PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy