Dôležitý oznam: návrat do školy od 10. 5. 2021

Vážení rodičia a milí žiaci,

dňa 10.5.2021 sa zahajuje prezenčná výučba podľa rozvrhu pre všetkých žiakov našej školy

v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu (Košice II - I. stupeň varovania 4-ružový okres) https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Podmienky vstupu v rámci pandemických opatrení:

  • Zákonný zástupca a žiak nad 18 rokov je povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8 zákonný zástupca / tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601
  • Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID –19.
  • Naďalej platí v interiéri povinnosť prekrytia  horných dýchacích  ciest  (nos a ústa) respirátorom,  avšak ten možno nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v rámci  výchovno-vzdelávacieho  procesu.

Zdroj: Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Tešíme sa na vás :-)

                                                    PhDr. Jarmila Uhríková

                                                             riaditeľka školy