Druhé kolo prijímacích pohovorov

Filmová škola oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročných odboroch končiacich maturitnou skúškou: Obrazová a zvuková tvorba a Masmediálna tvorba, že druhé kolo talentových prijímacích pohovorov sa uskutoční dňa 19. júna 2012.

Prijímame prihlášky :)))