Filmová škola získala prvenstvo v súťaži REC-PLAY

Blahoželáme študentom IV. F., ktorí získali I. miesto s filmom My City v kategórii B.

Film si môžete pozrieť na http://vimeo.com/filmovaskola/videos. :)))

Víťazný film postupuje na krajské kolo. Super!