HARMONOGRAM ÚSTNYCH MATURITNÝCH SKÚŠOK

Vážení maturanti!

Prinášame Vám maturitný rozpis ústnych maturitných skúšok. Pre každý predmet v ňom nájdete miestnosť a presný dátum i čas, kam sa treba dostaviť.

Želáme Vám úspešnú maturitu.

 

Vedenie a pedagogický zbor SSUŠF