Informácie k maturitnej skúške 2015

 

Vážení maturanti!

Základné informácie, termíny, ako aj prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní k maturitným skúškam v šk. roku 2014/2015 sú Vám k dispozícii na webovom sídle SSUŠ filmovej http://filmovaskola.edupage.org v časti Maturitná skúška / Informácie, pokyny a termíny.

Informácie priebežne dopĺňame.

Ing. Lívia Hirjaková

školský koordinátor MS