Maturita 2013 - externá časť a písomná forma internej časti

V dňoch 12. - 13. marca 2013 sa uskutoční na SSUŠF riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) pre školský rok 2012/2013.

12. marec 2013 (utorok)  EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

13. marec 2013 (streda)  EČ a PFIČ MS – anglický jazyk (AJ), úroveň B1

 

Všetky informácie o Maturite 2013 – termíny, prehľad tém, testov a zadaní, ako aj organizačné pokyny nájdete na http://filmovaskola.edupage.sk v časti Maturita 2013.