Mimoriadny oznam k zníženiu rizika nákazy novým koronavírusom 2019-nCOV

Príkaz riaditeľky SŠUP filmovej č.1/2020

k zníženiu rizika nákazy novým koronavírusom 2019-nCOV

 

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia.

Riaditeľka SŠUP filmovej v snahe chrániť zdravie žiakov a zamestnancov školy odporúča a nariaďuje:

·        žiaci a zamestnanci školy, ktorí sa vrátili z oblastí s potenciálnym výskytom nového koronavírusu, musia oznámiť túto skutočnosť mailom na info@filmovaskola.sk,

 

·        

14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

 

·       v prípade, ak sa objavia vyššie uvedené symptómy musí postihnutý ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

 

·        

nariaďuje  čistenie a umývanie v škole alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru,

 

·        dôležité je časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používať dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu.

 

Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

K otázkam týkajúcim sa nového koronavírusu je zriadené Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

 

Zdôvodnenie: Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2020) nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. Na základe niektorých údajov sa však nový koronavírus 2019-nCOV podľa odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, čo komplikuje snahy o zastavenie jeho šírenia.

 

                                                                                          PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka SŠUPF