MIMORIADNY OZNAM: Prijaté opatrenia v SŠ od 12.10.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

v zmysle dnešného vyhlásenia ministra školstva o prerušení vzdelávania na SŠ prechádzame od 12.10.2020 (pondelok) až do odvolania na dištančné vzdelávanie. V priebehu pondelka a utorka pripravíme technické zabezpečenie pre online vyučovanie, ktoré začne podľa nového rozvrhu v stredu od 9 hodiny a potrvá denne do 13, 30 hodiny (počas pracovného týždňa).

Sústredíme sa v ňom hlavne na teoretické všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety, vrátane maturitných predmetov.

Vyučovanie bude prebiehať tak, že žiak sa prihlási pomocou hesla do virtuálnej triedy, kde uvidí svoju vyučujúcu učiteľku. My rovnako budeme vidieť, že žiak je prihlásený. Pedagóg bude viesť klasicky hodinu, žiak sa bude môcť zapájať a bude aj hodnotený.

Každý žiak musí mať teda počítač s kamerou a mikrofónom s pripojením na internet. Poprosíme rodičov a žiakov, ktorí takúto možnosť nemajú, aby nám to oznámili mailom na info@filmovaskola.sk

Ďalšie informácie vám zašleme v pondelok.

Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

 

                                                    Riaditeľka školy