OTVÁRAME jedinú umeleckú VOŠ v Košickom kraji od 2017/18

Maturanti niečo pre vás - jediná umelecká VOŠ v Košickom kraji už od šk. roka 2017/2018!

 

Možnosti štúdia po maturite na Filmovej škole v Košiciach:

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium v trvaní 2 rokov odbor: Fotografický dizajn a videotvorba

 

Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

 

Filmová a mediálna tvorba

Fotografia

Animovaná tvorba

Grafika vizuálnych komunikácií

 

 

Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

 

• je lacné (10 Eur mesačne) a zaujímavé

• Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie

• lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe

• na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!

• zostanú vám všetky študentské výhody

• nemusíte chodiť na úrady práce

• rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

 

Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc za 1 rok v ČR.

 

Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

Adresa: SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice.

 

Prihlásiť sa môže každý, kto má maturitu z akejkoľvek školy a chce študovať na škole, ktorá ho bude baviť !

 

Prihláška k stiahnutiu a viac informácií na https://filmovaskola.edupage.org/text10/?

 

prihlaska_na_pomaturitne_studium.pdf