Oznam - dodatok k školskému poriadku

Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ na základe stavu núdze, ktorý bol vyhlásený vládou SR dňa 15.3.2020 a súborom mimoriadnych opatrení prijatých MŠVVaŠ

 

v y d á v a

 

Dodatok č. 1 k vnútornému poriadku Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach

s platnosťou od 30. marca 2020.

Dodatok_c.1_k_skolskemu_poriadku_2019_2020_final.pdf