OZNAM - Harmonogram výučby na SSUŠF v dňoch 12. a 13. marca 2013

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA na SSUŠF v dňoch 12. a 13. marca 2013

 

 

Harmonogram výučby

12. marec 2013 (utorok)

Trieda

Aktivita/téma

Miesto a čas

Pedagóg/dozor

I.F a II.F

Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“

ZOO Košice - Kavečany

9:00 – 13:30 hod.

Ing. Daniel Tatarka

Mgr. Peter Kováč

III. F

Poradenstvo/Profesijná orientácia

Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice

9:00 – 12:30 hod.

Mgr. Martina Gibalová

I. PMSA

I. PMSB

II. PMS

„Filmový deň“

(premietanie 2 filmov s rozborom)

SSUŠF, Košice

(v učebniach I.F a II.F)

14:00 – 18:00 hod.

Bc. Róbert Rampáček

Mgr. Valter Uhrík

13. marec 2013 (streda)

Trieda

Aktivita/téma

Miesto a čas

Pedagóg/dozor

I.F

III.F

„Filmový deň“

(premietanie 2 filmov s rozborom)

SSUŠF, Košice

(v učebniach I.F a II.F)

9:00 – 14:00 hod.

Mgr. art. Jaroslav Kerner

Mgr. Valter Uhrík

II. F

Poradenstvo/Prevencia sociálno-patologických javov

Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice

9:00 – 12:30 hod.

Mgr. Martina Gibalová

I. PMSA

I. PMSB

II. PMS

„Filmový deň“

(premietanie 2 filmov s rozborom)

SSUŠF, Košice

(v učebniach I.F a II.F)

14:00 – 18:00 hod.

Bc. Róbert Rampáček

Mgr. art. Jaroslav Kerner

 

Vypracovala: Ing. Lívia Hirjaková (ZRŠ), 7.3.2013