OZNAM - Harmonogram výučby na SSUŠF v dňoch 18. a 19. marca 2014