OZNAM - jarné prázdniny a riaditeľské voľno

Milí študenti, rodičia a pedagógovia, 

 

Jarné prázdniny trvajú od 6.3.2017 do 10.3.2017 (týždeň). Vo vyučovaní sa pokračuje v pondelok 13.3.2017.

 

Zároveň riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom tried I.F, II.F, III.F a I., II.PMS z organizačných a prevádzkových dôvodov (písomné maturitné skúšky) v dňoch 14. a 15.3.2017 (utorok – streda) riaditeľské voľno. Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať vo štvrtok - 16.3.2017.

 

PhDr. Jarmila Uhríková

riaditeľka školy