Oznam o organizácii výučby počas Vianoc

Riaditeľka SSUŠF v Košiciach poskytuje1] všetkým študentom z organizačných a prevádzkových dôvodov na dni od 21.12.2015 do 22.12.2015 a 8.1.2016 riaditeľské voľno. Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2015 do 7.1.2016. Vo vyučovaní sa pokračuje 11. januára 2016 (pondelok).

Želáme Vám,krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie. - See more at: http://podnikam.webnoviny.sk/vianocne-pozdravy-a-vinse-inspirujte-sa-pri...

PS: Želáme Vám, krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

PhDr. Jarmila Uhríková (riaditeľka školy)

a pedagický zbor

 

[1] v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. školský zákon (podľa § 150 ods. 5)